ارتباط با ما

 

آدرس ما

ایران، اصفهان، خیابان شیخ مفید
کوچه شیخ نائب (شماره 20)، ساختمان مفید پندار
طبقه دوم

info@trustspco.com

8065 661 313 98 / 1471 665 313 98 / 0485 665 313 98

6941 662 313 98

trustspco.com

 

ارتباط با ما

عباس وردی نژاد

Direct Manager (D.M.)


ابوذر وردی نژاد

General Maneger (G.M.)