استخدام

  • لطفا لینک فایل های زیر را دانلود کرده و فرم ها را تکمیل نموده و به آدرس info@trustspco.com ارسال فرمایید. همچنین گزینه های زیر را تکمیل نمایید.

    دانلود فرم استخدام (word) دانلود فرم استخدام (pdf)
  • بارگذاری مدارک

  • فرم تکمیل شده را از این قسمت بارگذاری نمایید